Khai thác và chế biến mỏ đá vôi tại tỉnh Bình ĐịnhDỰ ÁN KHAI THÁC MỎ ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
+ 1. Tên dự án đầu tư: Dự án khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường , xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
+ 2. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần khoáng sản Việt Hàn.
+ 3. Quy mô dự án: 
        o      Trữ lượng mỏ đá vôi ước 4,1 triệu tấn 
        o Đầu tư khai thác đá vôi với công suất 150.000 m3 sản phẩm/năm.
+ 4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
+ 5. Tổng mức đầu tư:   30 tỷ đồng
+ 6. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn tự có của doanh nghiệp
+ 7. Thời gian hoạt động của dự án: 23 năm, kể từ ngày cấp chứng nhận đầu tư.
+ 8. Tiến độ thực hiện dự án: 06 tháng.
+ 9. Tình trạng của dự án: Dự án đang đi vào hoạt động