CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM (QUANG NAM RUBBER INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY)
Được thành lập vào tháng 07/2003 với tên cũ là Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn với số vốn ban đầu là 6 tỷ đồng, trải qua các lần tăng vốn hiện tại vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên tới 750 tỷ đồng.
Ngày 28/01/2008 Cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) với mã chứng khoán là VHG.
Hiện tại hướng đi chính của Công ty là tập trung phát triển chế biến sâu cao su, phấn đấu trở thành Công ty sản xuất các sản phẩm từ cao su thiên nhiên hàng đầu tại khu vực miền Trung Việt Nam.