Công ty Cổ phần đầu tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư: Quyết định về việc cưỡng chế thuế bằng cách phong tỏa tài khoản của công ty.