Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư :Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019.