Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.