Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý Cổ đông và các nhà đầu tư:
+ Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2018.
+ Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.