Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư :
+ Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3 năm 2018.
+ Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018.