Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý Cổ đông và các nhà đầu tư : CBTT về việc ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018.