Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý Cổ đông và các nhà đầu tư : Nghị quyết về việc tổ chức triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2018.