Công ty Cổ Phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam xin gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư Nghị quyết về cơ cấu các khoản đầu tư tài chính tại Công ty.