Tin mới nhất

CBTT: BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất Quý 4/2018, BCQT năm 2018.

CBTT: BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 4/2018 , Báo cáo quản trị năm 2018.

Cập nhật ngày 30 / 01 / 2019

Đồ thị và Bảng giá

  Biểu đồ giá cao su thế giới Rubber - Daily Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi Bảng giá cao su Việt Nam
  Loại Cao su Phân phối Giá bán
  RSS3 Đắk Nông - Đắk Mil 27.700 VNĐ +0
  RSS3 Bình Phước - Lộc Ninh 27.700 VNĐ +0
  SVR 3L Đắk Nông-Đắk Mil 27.500 VNĐ +0 
  SVR 3L Bình Phước - Lộc Ninh  27.500 VNĐ +0 
   Cập nhật ngày: 22/12/2014