Tin mới nhất

CBTT: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Cập nhật ngày 09 / 08 / 2018

Đồ thị và Bảng giá

  Biểu đồ giá cao su thế giới Rubber - Daily Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi Bảng giá cao su Việt Nam
  Loại Cao su Phân phối Giá bán
  RSS3 Đắk Nông - Đắk Mil 27.700 VNĐ +0
  RSS3 Bình Phước - Lộc Ninh 27.700 VNĐ +0
  SVR 3L Đắk Nông-Đắk Mil 27.500 VNĐ +0 
  SVR 3L Bình Phước - Lộc Ninh  27.500 VNĐ +0 
   Cập nhật ngày: 22/12/2014