Tin mới nhất

Công bố thông tin về báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ và nghị quyết triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam công bố thông tin về báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ và nghị quyết triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Cập nhật ngày 22 / 03 / 2017

Đồ thị và Bảng giá

  Biểu đồ giá cao su thế giới Rubber - Daily Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi Bảng giá cao su Việt Nam
  Loại Cao su Phân phối Giá bán
  RSS3 Đắk Nông - Đắk Mil 27.700 VNĐ +0
  RSS3 Bình Phước - Lộc Ninh 27.700 VNĐ +0
  SVR 3L Đắk Nông-Đắk Mil 27.500 VNĐ +0 
  SVR 3L Bình Phước - Lộc Ninh  27.500 VNĐ +0 
   Cập nhật ngày: 22/12/2014